Careersharevn

#11 Mùng 8 tháng 3 nhà người ta

March 04, 2022 Minh Hanh - Linh Luong - Hai Brzozowska Season 1 Episode 11
Careersharevn
#11 Mùng 8 tháng 3 nhà người ta
Show Notes

Mùng 8 tháng 3 nhận quà  hay nhận hoa ? Nhận xa hoa  hay nhận cho qua? Nhận từ phương xa  hay từ anh cùng nhà ? 

Nhận gì thì ít hôm nữa sẽ biết ngay í mà. Nên hôm nay mời chị em vào cập nhật về mùng 8 tháng 3 nhà “người ta” trước nhé! 
Địa chỉ email: VNLGATW@gmail.com

Music: Oneul ( tác giả có youtube channle  Oneul_BGM)

FB: https://www.facebook.com/Vietnamese-Ladies-go-around-the-world-102746188916125

.

Kết nối với CareerShareVN chúng mình:
➖ Instagram: Careersharevn
➖ Facebook: Careersharevn
➖ Email: careersharevn@gmail.com
➖ LinkedIn: CareerShareVN