Careersharevn

# 16 Nhật ký ngành: Can đảm là chính mình

June 10, 2022 Minh Hanh - Linh Luong - Hai Brzozowska Season 1 Episode 16
Careersharevn
# 16 Nhật ký ngành: Can đảm là chính mình
Show Notes

 Lê Võ Thùy Dương được mọi người biết nhiều đến với vai trò là một Điều phối viên nhiệt tình, chủ nhân của những Workshop, khóa học phát triển bản thân đầy ý nghĩa và vô cùng sáng tạo. Hôm nay đến với podcast của Vietnamese Ladies go around the world, Dương chia sẻ thêm về hành trình kết nối với bản thân của chính mình, những chuyến tình nguyện ý nghĩa và những kỷ niệm thú vị của những chuyến đi xa nhà. Chúng mình cũng đã được Dương chỉ ra một trải nghiệm nhỏ để có thể lắng nghe tiếng gọi từ bên trong  và tự do biểu đạt bản thân. Nếu bạn muốn kết nối với Dương, hay tìm hiểu thêm những chương trình phát triển bản thân qua viết sáng tạo, múa hay vẽ thì kết nối với Face Book của Dương là: Duong Le Vo Thuy

Bạn có thể tìm hiểu thêm các chương trình tình nguyện: Vietnam Global Outreach

Nội Dung Podcast:
- Giới thiệu công việc điều phối viên, khóa học phát triển bản thân
- 20:30 Chuyến tình nguyện đầu tiên ở Ba Lan
- 36:00 Tình nguyện ở một làng của những người già ở Nhật Bản
- 49:00 Sai lầm "ngớ ngẩn" khi đi 
-  57:00 Câu chuyện của những cái đầu tiên

Cám ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại lần sau!

Kết nối với Vietnamese Ladies Go Around The World chúng mình:

Facebook
Instagram 
Đia chỉ email: VNLGATW@gmail.com

Music: Oneul_BGM

Kết nối với CareerShareVN chúng mình:
➖ Instagram: Careersharevn
➖ Facebook: Careersharevn
➖ Email: careersharevn@gmail.com
➖ LinkedIn: CareerShareVN