Careersharevn

#18 Nhật ký Series: Duyên với dịch chuyển, chuyện có hai hộ chiếu

June 29, 2022 Minh Hanh - Linh Luong - Hai Brzozowska Episode 18
Careersharevn
#18 Nhật ký Series: Duyên với dịch chuyển, chuyện có hai hộ chiếu
Show Notes

Hai hộ chiếu, hai quốc tịch là một chủ đề cũng được nhiều bạn quan tâm. Chính vì vậy chúng mình đã quyết tâm chia sẻ thông tin, những cảm nhận của chúng mình về việc này.

Và cuối cùng Host Hải kết lại một câu: Sống đâu cũng là cái duyên. Chuyện nhập tịch cũng như chuyện lấy chồng cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Mà đã là duyên số thì tính toán cũng chả được, cứ sống thôi, chuyện nhập tịch hợp thì sẽ được không được thì cũng không sao.

Nội dung:
1. Hành trình trở thành công dân Anh của Host Hải
2. Không có hai quốc tịch thì sao
3. Có được quốc tịch Anh rồi thì sẽ làm gì tiếp?

Careersharevn podcast còn có mặt tại: Apple podcast, Google Podcast, Amazon podcast, Youtube & Goodpod. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ Careersharevn.

Music: Oneul_BGMKết nối với CareerShareVN chúng mình:
➖ Instagram: Careersharevn
➖ Facebook: Careersharevn
➖ Email: careersharevn@gmail.com
➖ LinkedIn: CareerShareVN